Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig